İnsanın Acizlikləri

Niyə acizliklər var ?

İnsan nə vaxt, harada doğulacağını, hansı tarixdə, necə öləcəyini müəyyən edə bilməz. Həyatından nə qədər məmnun olsa da, buna müsbət və ya mənfi yöndə təsir edəcək heç bir idarəedici gücü yoxdur...

Acizliyimizi göstərən nümunələr

Hər an Allaha möhtacıq. Məsələn, göz qapağımız olmasa idi, hamımız qısa müddətdə kor olardıq...

Acizliklərimizin fərqində olmağımız niyə vacibdir

Dünyada günlərlə təmizlənmədiyi halda çirklənməyən, xəstələnməyən, acmayan, susamayan, ölməyən heç kim yoxdur...

Başqa bir acizliyimiz yaşlılıq

İnsanlar bəzi fiziki acizlik içərisində keçirdikləri bu dövrü bacardıqları qədər düşünmək istəmirlər. Bəzən söhbət açıldığı zaman qorxu və narahatlıq keçirirlər, ancaq qısa müddət sonra bundan uzaqmış kimi gündəlik həyatlarına davam edirlər. Yaşlanacaqlarını düşünmək istəməmələrinin ən böyük səbəblərindən biri bu düşüncənin onlara bu dünyada sonsuza qədər qalmayacaqlarını xatırlatmasıdır.

davamı...


Ey insanlar! Siz Allaha möhtacsınız. Allah isə möhtac deyildir, hər cür şükrə layiqdir!


Fatir surəsi 15

Bədənimizdəki mükəmməl müdafiə sistemləri

Asqırma əsnasında üz, sinə və qarın əzələlərinin bir çoxu bir-birinə paralel gərilir...

Aparılan araşdırmalara görə, təxminən hər 2 dəqiqədə bir zəlzələ baş verir...

Vulkan dağları bir anda fəaliyyətə keçir və püskürdükləri lavalar uzun məsafələrə yayılaraq böyük zərərlər vurur...

Tufan, qasırğa kimi atmosfer hadisələri də tez-tez qarşılaşdığımız fəlakətlərdəndir...

İnsanların başlarına gələn çətinliklər həm özləri, həm də buna şahid olan digərləri üçün Allahın bir mərhəmətidir...Allah çətinlikləri, xəstəlikləri və acizlikləri insanların düşünməsi, Özünü sevmələri üçün yaradır.


Adnan Oktar

Gündəlik 24 saatın, əslində, 18 saatını şüurlu şəkildə keçiririk, yerdə qalan minimum 6 saatı isə yatdığımız üçün şüurumuz tamamilə qapalı olur...

Hər insan bədən təmizliyi ilə bərabər, paltarlarının, evinin, ətrafının da təmizliyinə uzun zaman ayırmalıdır...

Təkəbbür göstərmiş qövmlər

Allah dünyanı imtahan yeri olaraq yaratmışdır. Tarix boyunca da insanları xəbərdar edib qorxutmaq və doğru yola yönəltmək üçün elçilərini haqq kitablarla göndərmişdir

davamı...